analysis

Vidit, Santosh Gujrathi (2530) vs. Homa, Seth (2283)

2017-03-01